ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց
ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2018 թվականի ՄԱՅԻՍ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ 
03.05.2018թ. թիվ 9 նիստի օրակարգ  նիստին ներկա խորհրդի անդամները 03.05.2018թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    10.05.2018թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    15.05.2018թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    17.05.2018թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    22.05.2018թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    24.05.2018թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    29.05.2018թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    31.05.2018թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները

 
Բեռնել