ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2017 թվականի ՕԳՈՍՏՈՍ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ 
   

03.08.2016թ. նիստի օրակարգ

նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    17.08.2016թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    18.08.2016թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    22.08.2016թ. նիստի օրակարգ  նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    24.08.2016թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները

 
Բեռնել