ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ «ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 05.06.2015Թ. ԹԻՎ 16/8-Լ ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ ՎԱՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՀԱՐՑԵՐԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 04.07.2018Թ. ԹԻՎ 13/14-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

10.07.2018 20:42

Բեռնել ՀՀ ՓՊ խորհրդի 04.07.2018թ. թիվ 13/14-Լ որոշումը

Բեռնել ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի նիստերի վարման կարգը

Փոխկապակցված իրավական ակտեր

ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» 29.06.2018թ. թիվ 300-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
Այլ որոշումներ