ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ՎԱՐՉԱԿԱԶՄԱԿԵՐՊԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ, ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏԱՅԻՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ԾԱՌԱՅՈՂԱԿԱՆ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 09.01.2020թ. թիվ 3-Լ ՀՐԱՄԱՆԸ

09.01.2020 13:16

Բեռնել ՀՀ փաստաբանների պալատի վարչակազմակերպական կառուցվածքը*

Բեռնել ՀՀ փաստաբանների պալատի աշխատակազմի գործառույթների ոլորտային դասակարգումը

Բեռնել Պալատի աշխատակազմի ծառայողական լիազորությունների (աշխատանքային գործառույթների) շրջանակը*

* Ինկորպորացիան՝ 05.05.2020թ. դրությամբ

Այլ որոշումներ