Howdy, Stranger!

It looks like you're new here. If you want to get involved, click one of these buttons!

Recent Activity

 • Welcome Aboard!
  April 2017
 • spartak, Tina, Vlad, Gori and Sesah94 joined.
  Welcome Aboard!
  April 2017
 • 1. Վերաքննիչ բողոքը կազմվում է գրավոր, որում նշվում են`

  1) վերաքննիչ դատարանի անվանումը, որին հասցեագրվում է բողոքը.

  2) բողոք բերող անձի և դատավարության մասնակիցների անունները (անվանումները).

  3) վարչական դատարանի անվանումը, որի կայացրած դատական ակտի դեմ բերվում է բողոքը, գործի համարը և դատական ակտի կայացման տարին, ամիսը, ամսաթիվը.

  4) նյութական կամ դատավարական իրավունքի նորմի այն խախտումը, որը կարող էր ազդել գործի ելքի վրա.

  5) վերաքննիչ բողոքում նշված նյութական կամ դատավարական իրավունքի նորմերի խախտման, ինչպես նաև գործի ելքի վրա դրանց ազդեցության վերաբերյալ հիմնավորումները` վկայակոչելով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի, սահմանադրական դատարանի, վճռաբեկ դատարանի այն որոշումները, որոնք վերաքննիչ բողոք բերած անձը վերաբերելի է համարում` մեջ բերելով դրանց հակասող մասերը և կատարելով համեմատական վերլուծություն.

  6) բողոք բերող անձի պահանջը.

  7) բողոքին կցվող փաստաթղթերի ցանկը։

  2. Եթե վարչական դատարանում բողոք բերած անձը զրկված է եղել բողոքի առարկա հանդիսացող որևէ հարցի վերաբերյալ իր դիրքորոշումը հայտնելու հնարավորությունից, ապա վերաքննիչ բողոքում պետք է նշի նաև իր դիրքորոշումն այդ հարցի վերաբերյալ։

  3. Վերաքննիչ բողոքը ստորագրում է բողոք բերող անձը կամ նրա ներկայացուցիչը։

  4. Բողոքին կցվում են պետական տուրքի վճարումը հավաստող փաստաթղթերը, բողոքի պատճենները դատական ակտ կայացրած վարչական դատարանին և դատավարության մասնակիցներին ուղարկելու մասին ապացույցները, լիազորագիրը կամ այլ փաստաթուղթ, որը հավաստում է ներկայացուցչի լիազորությունը (եթե բողոք բերողը հանդես է գալիս ներկայացուցչի միջոցով)։ Այն դեպքերում, երբ օրենքով նախատեսված է պետական տուրքի վճարումը հետաձգելու կամ տարաժամկետելու կամ դրա չափը նվազեցնելու հնարավորություն, ապա վերաքննիչ բողոքին կցվում է կամ բողոքում ներառվում է դրա վերաբերյալ միջնորդությունը։

  February 2017
 • Anahit, Kar, Vardan and Armani joined.
  Welcome Aboard!
  November 2016
 • Christine joined.
  Welcome Aboard!
  September 2016
 • sofik and Olya на сайте.
  Добро пожаловать к нам!
  May 2016
 • Բարև Ձեզ  , դատարանը քաղաքացիական գործով համատիրության  հայցի ապահոման համար կալանք է դրել իմ ընտանիքի 4 անդամների դրամական և գույքային միջոցների վրա ։ Նշեմ որ հայցագինը 101,000 դրամ է , իսկ կալանքը դրվել է յուրաքանճյուրիս գույքի և դրամական միջոցների վրա ։ ԱՅդ 101,000 դրամը արդեն եղբորս բանկային հաշվից պահվել է կալանքի տակ , բայց բացի դրանից նրանք դեռ կալանքի տակ են պահում մյուս անդամների միջոցները ։ Ինչ կարող եմ ես անել , դատարանը իրավուն ք ունը 101,000 դրամի դիմաց կալանք դնել ամ,բողջ գուքի և ֆինանսկան միջոցների վրա ՞ 
  March 2016
 • avsargis на сайте.
  Добро пожаловать к нам!
  March 2016
 • Vahan and Vazgen на сайте.
  Добро пожаловать к нам!
  February 2016
 • Kostant and Վազգեն на сайте.
  Добро пожаловать к нам!
  February 2016
 • Anna, Samvel and Mariam на сайте.
  Добро пожаловать к нам!
  January 2016
 • AniMovsisyan на сайте.
  Добро пожаловать к нам!
  January 2016
 • Marine, Artsvi and Armen на сайте.
  Добро пожаловать к нам!
  January 2016
 • KarenMelqonyan, Arman, Hakob, Ashot, Գոհար and 6 others на сайте.
  Добро пожаловать к нам!
  January 2016
 • TYETeresit, LynellCiss, CorazonBla and Haykaz на сайте.
  Добро пожаловать к нам!
  October 2015
 • Добро пожаловать к нам!
  October 2015
 • ArtakBaghdasaryan and AnnaSimonyan на сайте.
  Добро пожаловать к нам!
  October 2015
 • October 2015
 • Welcome Aboard!
  September 2015
 • Welcome Aboard!
  September 2015
 • System
  Ping! An activity post is a public way to talk at someone. When you update your status here, it posts it on your activity feed.
  July 2015