Բաղոքարկման ժամկետներ

Բարև Ձեզ . կասեք ինչ ժամկետներ են նախատեսված վարչական բողոք բերելու համար?

Comments

  • 1. Վարչական բողոքը կարող է բերվել՝
    ա) վարչական ակտն ուժի մեջ մտնելու օրվանից 2 ամսվա ընթացքում
     բ) վարչական մարմնի կողմից գործողություն կատարելու օրվանից մեկ ամսվա ընթացքում
     գ) վարչական մարմնի կողմից անգործություն ցուցաբերելու օրվանից երկու ամսվա ընթացքում
     դ) գրավոր վարչական ակտում դրա բողոքարկման ժամկետը նշված չլինելու դեպքում՝ վարչական ակտի ուժի մեջ մտնելու օրվանից մեկ տարվա ընթացքում:

Sign In or Register to comment.