Վիկա

 Ես ռուսախոս եմ և դատարանում հայց եմ ներկայարել քաղաքապետարանի դեմ ավտոտնակիս հարցով, սակայն հայերեն շատ չեմ հասկանում: Ֆինանսական միջոցներ չունեմ թարգմանիչ տանեմ դատարան: Չեք ասի ինչպես վարվեմ?

Comments

  • Հարգելի Վիկտորիա. Դուք դատարանում պետք է ներկայացնեք միջնորդություն  այն մասին, որ չեք տիրապետում հայերեն լեզվին և բավարար միջոցներ չունեք վճարովի թարգմանություն ապահովելու համար: Դատարանը Ձեր  միջնորդության հիման վրա,  ՀՀ Պետական բյուջեի միջոցների հաշվին,  ապահովում է թարգմանչի ծառայություններով:
Sign In or Register to comment.