Քաղաքապետարան

Բարև Ձեզ

Քաղաքապետարանից ծանուցում է եկել վարչական վարույթի վերաբերյալավտոկայանատեղի վճարը չմուծելու համար: Պարտավո՞ր եմ ներկայանալ, և եթե չգնամ, արդյո՞ք լրացուցիչ տույժ չի ավելանա: 

Comments

  • Բարև Ձեզ: Ոչ, պարտավոր չեք մասնակցել վարույթին: Վարույթին մասնակցելը նպատակահարմար է, եթե ունեք առարկություններ: Իսկ եթե ընդունում եք խախտումը, ապա մասնակցելու անհրաժեշտությունը բացակայում է: Վարույթին մասնակցելը Ձեր իրավունքն է, հետևաբար չմասնակցելու համար որևէ պատասխանատվության չեք ենթարկվի:
Sign In or Register to comment.