Վճռաբեկ բողոքը հետ վերցնելը

Ես իրավունք ունեմ ՀՀ  Վճռաբեկ դատարանից ետ վերցնել իմ վճռաբեկ բողոքս?:

Comments

  • Այո Դուք իրավունք ունեք Վճռաբեկ դատարան բողոք բերելուց հետո` մինչև գործի դատավարության ավարտը դիմում ներկայացնել բողոքը հետ վերցնելու մասին` եթե քննությունը չի բխում հանրության կամ պետության շահերից: Եթե Դուք  բողոքը հետ վերցնելու դիմումը ներկայացնեք վճռաբեկ դատարանի կողմից բողոքը վարույթ ընդունելուց հետո, ապա վճռաբեկ դատարանը կայացնում է որոշում վճռաբեկ վարույթը կարճելու մասին:

     
Sign In or Register to comment.