Մանկավարժական կենսաթոշակ

Ձեզ գրում է ՀՀ Գյումրի
քաղաքի Շիրակացի փողոց 86 տան բնակիչ, մանկավարժ Հերմինե Թադևոսյանը:

1988 թվականից առ
այսօր աշխատել եմ տարբեր դպրոցներում: 1988-1989 թվականին աշխատել եմ
Քեթիի միջնակարգ
դպրոցում որպես ֆիզիկայի ուսուցչուհի, որի համար ունեմ ստաժը փաստող տեղեկանք <<Հայաստանի
ազգային արխիվ>> ՊՈԱԿ-ի կողմից տրամադրված(աշխատանքային գրքույքը կորել է երկրաշարժի
ժամանակ):

 Առանց ընդհատման 1989թ.-ի սեպտեմբերի
1-ից մինչև 1996թ.-ի նոյեմբերի 1-ը աշխատել եմ թիվ 39-ը դպրոցում, որը 2003թ.-ին վերակազմավորվել
է որպես Կապսի միջնակարգ դպրոց: Այս դպրոցում 1992-ից 1996թ.-ների աշխատավարձի չափի
մասին հաշվապահական փաստաթղթերը պահպանված չեն: Այս մասին տեղեկանքով փաստել է թիվ
39-ը դպրոցի իրավահաջորդ՝ Կապսի միջնակարգ դպրոցի տնօրենը: Ըստ տեղեկանքի պահպանվել
են միայն դասամատյանները, որի հիման վրա տեղեկանքում նշվել է այդ տարիների իմ աշխատանքային
ծանրաբեռնվածությունը:

2016թ.-ի հունիսի 27-ին դիմել եմ Գյումրու ՍԱՏ բաժին մասնակի կենսաթոշակ նշանակելու
խնդրանքով: Դիմումին կից ներկայացրել եմ աշխատանքային գրքույքս: Նշեմ, որ նախապես փաստագրվել
էի:

ՍԱՏ-ի աշխատակիցները իմ փաստաթղթերը ուսումնասիրելուց հետո պահանջեցին ներկայացնել
տեղեկանք 1992-ից 1996թ.-ներին թիվ 39-ը դպրոցում իմ աշխատած տարիների աշխատավարձի
չափի մասին: Ներկայացրել եմ վորոնշյալ տեղեկանքը: ՍԱՏ-ի աշխատակիցները այս փաստը հիմք չհամարեցին:

1996թ.-ի նոյեմբերի 1-ից ընդունվել եմ Գյումրու թիվ 23 դպրոց որպես քիմիայի
լաբորանտ և մաթեմատիկայի փոխարինող ուսուցչուհի: 1997թ.-ի հոկտեմբերի 4-ից առանց լաբորանտի պարտականություններից ազատելու
հրամանի նշանակվել եմ նույն դպրոցում որպես
ֆիզիկայի ուսուցչուհի: Նույն դպրոցում 1999-ը թվականի հոկտեմբերի 1-ից աշխատել եմ որպես
ուսումնական գծով փոխտնօրեն մինչև 2014թ.-ի նոյեմբեր: Առանց ընդհատման շարունակել եմ
աշխատել Ախուրիկի միջնակարգ դպրոցում որպես փոխտնօրեն, շարունակում եմ աշխատել Գետքի
միջնակարգ դպրոցում որպես տնօրեն:

Չնայած, որ փաստաթղթերը ներկայացնելու օրվանից անձամբ ներկայացել եմ ՍԱՏ բաժին,
հեռախոսով հետաքրքրվել եմ պատասխանել են, որ հարկ եղած դեպքում կզանգեն,կատարում են
հարցումներ: Ստացա բանավոր մերժում: 2016թ.-ի դեկտեմբերի 8-ին դիմեցի Գյումրու ՍԱՏ-ի
տնօրեն՝ Թ. Գևորգյանին, գրավոր մերժում տրամադրելու համար: Տնօրենը պատասխանեց
2016թ.-ի դեկտեմբերի 13-ի գրությամբ: 2016թ.-ի դեկտեմբերի 15-ին դիմել եմ ՀՀ աշխատանքի
և սոցիալական հարցերի նախարար՝ պարոն Արտեմ Ասատրյանին: Պատասխանում հիմնավորել են
մերժումը:

Ես գտնում եմ, որ ինձ մերժել են անօրեն կերպով: Խնդրում եմ ուսումնասիրել նամակս  և օգնել այս հարցում:

 Կարող եմ տրամադրել համապատասխան փաստաթղթերը:

Sign In or Register to comment.