ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


 ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՂ ԱՆՁԱՆՑ 11.02.2017թ. ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԱՋԱԴՐՎԱԾ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐ

* Ծանոթություն. Սույն հավելվածում կարգապահական գործը նախապատրաստող անձանց թեկնածուները ներկայացված են գրանցման ժամանակագրական հերթականությամբ:

             

Փաստաբան Հայկ Պետրոսյան

(Արտոնագիր՝ 89)

 

Փաստաբան Նարինե Սարգսյան

(Արտոնագիր՝ 423)

 

 Փաստաբան Կարեն Քամալյան

(Արտոնագիր՝ 302)

 

Փաստաբան Գոհար Հովհաննիսյան

(Արտոնագիր՝ 1464)

 

 

 

 

 

 

Փաստաբան Ստեփան Ոսկանյան

(Արտոնագիր՝ 31)

 

Փաստաբան Հովհաննես Մաթևոսյան

(Արտոնագիր՝ 956)

 

Փաստաբան Սյուզաննա Գրիգորյան

(Արտոնագիր՝ 1013)

 

Փաստաբան Ռուբեն Բալոյան

(Արտոնագիր՝ 1115)

 

 

 

 

 

 

 

Փաստաբան Արմեն Սիմոնյան

(Արտոնագիր՝ 56) 

 

Փաստաբան Հունան Բաբայան

(Արտոնագիր՝ 1101) 

 

Փաստաբան Վիկտորյա Կիրակոսյան

(Արտոնագիր՝ 261)

 

Փաստաբան Ռիմա Մխիթարյան

(Արտոնագիր՝ 2044) 

 

 

 

 

 

 

Փաստաբան Նվեր Սարգսյան

(Արտոնագիր՝ 2048)

 

Փաստաբան Գևորգ Մարտիրոսյան

(Արտոնագիր՝ 1730)

 

Փաստաբան Մարինե Թովմասյան

(Արտոնագիր՝ 530)

 

Փաստաբան Արմեն Սողոմոնյան

(Արտոնագիր՝ 771)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Փաստաբան Կարեն Մկրտչյան 

 (արտոնագիր № 1663)

 

 Փաստաբան Գուրգեն Մարտիրոսյան

(Արտոնագիր՝ 751)

   

 

             

 
Բեռնել