ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

11.02.2017Թ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

24.01.2017 17:36

11.02.2017Թ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԳՐԱՆՑՎԱԾ ԹԵԿՆԱԾՈՒՆԵՐԻ ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հարգելի թեկնածուներ

Խնդրում ենք Հաշվիչ հանձնաժողովին տրամադրել Ձեր ինքնակենսագրությունները՝ հրապարակման համար:

Միաժամանակ, ստորև ներկայացնում ենք 24.01.2017թ դրությամբ թեկնածուների կողմից Հաշվիչ հանձնաժողովին ներկայացված ինքնակենսագրությունները.

ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամի թեկնածուներ՝

- Գևորգ Արսենի Դավթյան (Արտոնագիր՝ 520), (բեռնել ինքնակենսագրությունը).

- Կարեն Հեկտորի Սարդարյան (Արտոնագիր՝ 1091), (բեռնել ինքնակենսագրությունը).

- Արսեն Ստեփանի Մկրտչյան (Արտոնագիր՝ 2134), (բեռնել ինքնակենսագրությունը).

Լիանա Վլադիկի Բալյան (Արտոնագիր՝ 271), (բեռնել ինքնակենսագրությունը).

- Ռուզաննա Հովսեփի Տեր-Վարդանյան (Արտոնագիր՝ 119), (բեռնել ինքնակենսագրությունը).

- Նելլի Ղուկասի Հարությունյան (Արտոնագիր՝ 563), (բեռնել ինքնակենսագրությունը).

 

ՀՀ փաստաբանների պալատի կարգապահական գործը նախապատրաստող անձանց  թեկնածուներ՝

 - Հովհաննես Հայկազի Մաթևոսյան (Արտոնագիր՝ 956), (բեռնել ինքնակենսագրությունը).

- Ռիմա Ստեփանի Մխիթարյան (Արտոնագիր՝ 2044), (բեռնել ինքնակենսագրությունը):

 

Հարգանքով

ՀՀ Փաստաբանների պալատի

Հաշվիչ հանձնաժողով Առաջարկվող նորություններ


Բեռնել

Վերադառնալ