ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ԳՈՐԾՈՂ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏՈՆԱԳՐԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ԱՅԲԲԵՆԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ՝ 06.02.2017թ. ԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

07.02.2017 17:22

2017 թվականի փետրվարի 6-ի դրությամբ գործող փաստաբանական գործունեության արտոնագրեր ունեցող փաստաբանների թիվը կազմում է 1779 փաստաբան, որից 748 կին փաստաբան (42%) և 1031 տղամարդ փաստաբան (58%):

Կասեցված փաստաբանական գործունեության արտոնագրեր ունեցող փաստաբանների թիվը կազմում է 248 փաստաբան:

ՀՀ փաստաբանների պալատի 11.02.2017 թվականի հերթական ընդհանուր ժողովին 06.02.2017թ. դրությամբ մասնակցելու իրավունք ունեն 1779 փաստաբան:

Բեռնել ՀՀ փաստաբանների պալատի 11.02.2017թ. հերթական ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունք ունեցող փաստաբանների այբբենական անվանացանկը (ընտրողների ցուցակը)՝ 06.02.2017թ. դրությամբ.

Հայաստանի Հանրապետության
փաստաբանների պալատի
աշխատակազմԲեռնել

Վերադառնալ