ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐԻՆ ԵՎ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻՆ ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ ՊԼԱՍՏԻԿ ՔԱՐՏԸ ՓԱՍՏԱԲԱՆԻՆ ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ Է ԱՆՎՃԱՐ

14.07.2018 15:55

ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐԻՆ ԵՎ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻՆ ՓՈԽԱՐԻՆՈՂ ՊԼԱՍՏԻԿ ՔԱՐՏԸ ՓԱՍՏԱԲԱՆԻՆ ԱՌԱՋԻՆ ԱՆԳԱՄ ՏՐԱՄԱԴՐՎՈՒՄ Է ԱՆՎՃԱՐ

Հարգելի փաստաբաններ,

Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի նախագահի 01.03.2018թ. թիվ 106-Լ որոշմամբ «Փաստաբանի արտոնագիր և վկայական տրամադրելու» կարգում (այսուհետ՝ Կարգ) կատարված փոփոխություններով սահմանվել է փաստաբանի արտոնագրին և վկայականին փոխարինող պլաստիկ քարտի տրամադրման կարգը:

2018 թվականի մարտի 1-ի դրությամբ գործող փաստաբանական գործունեության արտոնագիր ունեցող փաստաբանների համար Կարգով սահմանված էր փաստաբանի արտոնագրին և վկայականին փոխարինող պլաստիկ քարտն անվճար ստանալու հնարավորություն՝ Կարգով սահմանված ժամկետում դիմում ներկայացնելու դեպքում:

ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի 29.06.2018թ. թիվ 299-Լ որոշմամբ Կարգում կատարված փոփոխությամբ սահմանվել է, որ Պլաստիկ քարտն առաջին անգամ՝ անկախ դիմումը ներկայացնելու ժամկետից, փաստաբանին տրամադրվում է անվճար:

     Ծանոթություն. Պլաստիկ քարտ ստանալը փաստաբանին չի զրկում իր վկայականը և արտոնագիրը զուգահեռ օգտագործելու իրավունքից:

Բեռնել «Փաստաբանի արտոնագիր և վկայական տրամադրելու» կարգը.

* Կարգի վերջին ինկորպորացիան՝ 29.06.2018թ դրությամբ

Բեռնել փաստաբանի արտոնագրին և վկայականին փոխարինող պլաստի քարտ ստանալու մասին դիմումի ձևաթուղթը.Առաջարկվող նորություններ


Բեռնել

Վերադառնալ