ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ

11.03.2019 19:11

2019 թվականի մարտի 16-ին, ժամը 11:00-ից 15:00-ը Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի մարզային համակարգողի ընտրության կապակցությամբ ՀՀ փաստաբանների պալատի վարչական շենքում հրավիրվել է Կոտայքի մարզի փաստաբանների ժողով (մարզի փաստաբանների համատեղ հավաք):

ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի 03.06.2013թ. թիվ 173-Լ որոշմամբ նոր խմբագրությամբ հաստատված «Մարզերում համակարգում իրականացնելու մասին» կարգի 4.4 կետի համաձայն՝ հրապակվում է Կոտայքի մարզի փաստաբանների ցուցակը*:

Բեռնել Կոտայքի մարզի փաստաբանների ցուցակը

*Ծանոթություն. 

Արարատի մարզի փաստաբանների հրապարակված է 11.03.2019թ. դրությամբ:

Ցուցակներում անճշտություն լինելու դեպքում, շահագրգիռ փաստաբանի դիմումով մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում վերացվում է անճշտությունը։


ՀՀ փաստաբանների պալատի ընդհանուր
դեպարտամենտի ղեկավար՝
Գևորգ Գևորգյան
gevorg.gevorgyan@advocates.am
հեռ.՝ +374 10 600 701, +374 91 48 34 23Առաջարկվող նորություններ


Բեռնել

Վերադառնալ