ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

«Կոմերց Կոնսալտինգ» ՍՊԸ
«Կոմերց Կոնսալտինգ» ՍՊԸ «Կոմերց Կոնսալտինգ» ՍՊԸ
Մասնագիտացում
› Աշխատանքային հարաբերություններ
› Պայմանագրային հարաբերություններ
› Ժառանգություն
› Ապահովագրություն
› Բանկային գործունեություն
› Սնանկություն
› Ընտանեկան հարաբերություններ
› Սեփականություն
› Մտավոր սեփականություն
› Կորպորատիվ հարաբերություններ
› Իրավաբանական անձանց հիմնադրում, վերակազմակերպում և լուծարում
› Կատարողական վարույթի սպասարկում
› Քաղաքացիական այլ
› Հարկային հարաբերություններ
› Վարչական այլ
› Անձի դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Անձի ազատության, պատվի և արժանապատվության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Սեռական անձեռնմխելիության և սեռական ազատության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Մարդու եվ քաղաքացու սահմանադրական իրավունքների ու ազատությունների դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Ընտանիքի եվ երեխայի շահերի դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Սեփականության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Բնակչության առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Շրջակա միջավայրի անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Սահմանադրական կարգի հիմունքների եվ պետության անվտանգության դեմ ուղղված հանցագործություններ

Կոնտակտային տվյալներ
Աշխատանքային հասցե՝ք. Երևան, Վարդանանց 5 Ա շենք, 367 տարածք
Հեռ.՝(010) 58-37-88
Ֆաքս՝(010) 58-37-88
Էլ. փոստ`[email protected], [email protected] , [email protected] , [email protected]
Էլ. հասցե՝http://commercco.taxpayer.am/
Աշխատակիցների քանակը`3


Հիմնադիրներ

Աշխատակազմ
Ձեր նամակն ուղարկված է