ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


 Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2021 թվականի ՆՈՅԵՄԲԵՐ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ 

16.11.2021թ. թիվ 17 նիստի օրակարգ

նիստին ներկա խորհրդի անդամները  16.11.2021թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    23.11.2021թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները

Բեռնել