ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


   Այս բաժինը նախատեսված է փաստաբանների (փաստաբանական գրասենյակների), ՀՀ փաստաբանների պալատի, հարցումների (դիմումների) հիման վրա պետական և տեղական ինքնակառավարման իրավասու մարմինների կողմից տարբեր իրավական հարցերի (իրավական նորմերի) վերաբերյալ տրված պաշտոնական պարզաբանումները հրապարակելու և փաստաբաններին հասանելի դարձնելու համար:
 ԲԱԺՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 


 

1․ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Բեռնել պարզաբանումը

Բեռնել