ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


    Հարգելի փաստաբաններ,

 Սույնով Դուք ծանուցվում եք այն մասին, որ 2022 թվականի դեկտեմբերի 24-ին, ժամը 0900-ից մինչև 1800-ն ՀՀ փաստաբանների պալատի` Երևան քաղաքի Զաքյան 7-2 հասցեում գտնվող վարչական շենքի 2-րդ հարկի սրահում, հեռակա կարգով (առանց ընդհանուր ժողովի գումարման) տեղի է ունենալու Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի ընդհանուր ժողով՝ հետևյալ օրակարգային հարցերով.

 1)      ՀՀ փաստաբանական պալատի կարգապահական հանձնաժողովի անդամների ընտրության մասին

 2)      Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի կանոնադրության մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու (նոր խմբագրությամբ շարադրելու) մասին.

 3)     Փաստաբանի վարքագծի կանոնագրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին:   

 Օրակարգային հարցերով քվեարկությունը (ընտրությունը) սկսվում է 2022 թվականի դեկտեմբերի 24-ին, ժամը 0900-ից և ավարտվում է նույն օրը՝ ժամը  1800-ին:

  1. Կարգապահական հանձնաժողովի անդամների թեկնածուների առաջադրումը (ինքնաառաջադրումը) սկսվում է 2022 թվականի նոյեմբերի           26-ից (ներառյալ) և ավարտվում է 2022 թվականի դեկտեմբերի 1-ին (ներառյալ)։
  2. Կարգապահական հանձնաժողովի անդամների թեկնածուների քարոզչությունը սկսվում է 2022 թվականի դեկտեմբերի 2-ից (ներառյալ) և ավարտվում է 2022 թվականի դեկտեմբերի 22-ին, ժամը 1800-ին։
  3. 2022 թվականի դեկտեմբերի 23-ը համարվում է լռության օր:
  4. Յուրաքանչյուր փաստաբան քվեարկությանը պետք է մասնակցի անձամբ:
  5. Քվեարկության օրը պետք է ներկայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով կամ փաստաբանի վկայականով:
  6. Քվեարկության գաղտնիությունը քվեարկող փաստաբանի համար ոչ միայն իրավունք է, այլև՝ պարտականություն:

ՀՀ փաստաբանների պալատի ընդհանուր ժողովի Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի կանոնադրության մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու (նոր խմբագրությամբ շարադրելու) մասին և Փաստաբանի վարքագծի կանոնագրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին որոշումների նախագծերը ՀՀ փաստաբանների պալատի կայքէջում հրապարակվելու է ընդհանուր ժողովի հրավիրված օրվանից ոչ ուշ քան առնվազն 14 օր առաջ:

Եթե կունենաք կանոնադրության մեջ կամ Փաստաբանի վարքագծի կանոնագրքում փոփոխություններ կամ լրացումներ կատարելու վերաբերյալ առաջարկներ, ապա կարող եք սույն ծանուցումը հրապարակվելու օրվանից տասնօրյա ժամկետում գրավոր ներկայացնել ՀՀ փաստաբանների պալատի աշխատակազմ:

 

Ընդհանուր ժողովի հետ կապված անհրաժեշտ այլ տեղեկություններին կարող եք ծանոթանալ ՀՀ փաստաբանների պալատի www.advocates.am կայքէջից:

 

Հայաստանի Հանրապետության

 փաստաբանների պալատի

 աշխատակազմ

 

Բեռնել ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի 22 նոյեմբերի 2022թ․ թիվ 19/4-Լ որոշումը

 
Բեռնել