ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Հարգելի փաստաբաններ,

Սույնով Դուք ծանուցվում եք այն մասին,  որ 2021 թվականի մարտի 6-ին (շաբաթ օր), ժամը 0930-ից Երևան քաղաքի Զաքյան 7-2 հասցեում գտնվող ՀՀ փաստաբանների պալատի վարչական շենքի 2-րդ հարկի սրահում, հեռակա կարգով (առանց ընդհանուր ժողովի գումարման) տեղի է ունենալու ՀՀ փաստաբանների պալատի հերթական ընդհանուր ժողով՝ հետևյալ օրակարգային հարցերով.

- ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամների ընտրություն.

- ՀՀ փաստաբանների պալատի կարգապահական գործը նախապատրաստող անձանց ընտրություն:

1. Օրակարգային հարցերով քվեարկությունը սկսվում է 2021 թվականի մարտի 6-ին, ժամը 0930-ից և ավարտվում է նույն օրը՝ ժամը  1730-ին:

2. ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամների և կարգապահական գործը նախապատրաստող անձանց թեկնածուների առաջադրումը (ինքնաառաջադրումը) սկսվում է 2021 թվականի փետրվարի 6-ից (ներառյալ) և ավարտվում է 2021 թվականի փետրվարի 11-ին (ներառյալ)։

3. ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամների և կարգապահական գործը նախապատրաստող անձանց թեկնածուների քարոզչությունը սկսվում է 2021 թվականի փետրվարի 12-ից (ներառյալ) և ավարտվում է 2021 թվականի մարտի 4-ին, ժամը 1800-ին։

4. 2021 թվականի մարտի 5-ը համարվում է լռության օր:

5. Յուրաքանչյուր փաստաբան քվեարկությանը պետք է մասնակցի անձամբ:

6. Քվեարկության օրը պետք է ներկայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով կամ փաստաբանի վկայականով:

7. Քվեարկության գաղտնիությունը քվեարկող փաստաբանի համար ոչ միայն իրավունք է, այլև՝ պարտականություն:

 

Ընդհանուր ժողովի հետ կապված անհրաժեշտ այլ տեղեկությունները, կարող եք բեռնել ՀՀ փաստաբանների պալատի www.advocates.am կայքէջից:


Բեռնել ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի 01.02.2021թ. թիվ 15-Լ որոշումը

Բեռնել ՀՀ փաստաբանների պալատի հերթական ընդհանուր ժողով հրավիրելու մասին ծանուցումը

Բեռնել «Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի 2021 թվականի մարտի 6-ի ընդհանուր ժողովի կազմակերպման և անցկացման գործընթացում օժանդակություն ցուցաբերելու մասին» կարգը

  

  

Հայաստանի Հանրապետության

փաստաբանների պալատի

աշխատակազմ
Բեռնել