ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2019 թվականի ՓԵՏՐՎԱՐ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ 
06.02.2019թ. թիվ 3 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները  06.02.2019թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
22.02.2019թ. թիվ 4 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները  13.02.2019թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    20.02.2019թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները


 


ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ. Սույն բաժնում ներկայացված են Խորհրդի՝ միայն ընթացիկ ամսվա օրակարգերը: Նախորդ ամիսների օրակարգերը դիտելու համար անհրաժեշտ է օգտվել վերևում՝ ըստ համապատասխան ամիսների ցուցադրված արխիվից:
Բեռնել