ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


  Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2020 թվականի ՀՈՒՆԻՍ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ 
12.06.2020թ. թիվ 12 նիստի օրակարգ  նիստին ներկա խորհրդի անդամները 02.06.2020թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
27.06.2020թ. թիվ 13 նիստի օրակարգ  նիստին ներկա խորհրդի անդամները    


 
Բեռնել