ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Սույն բաժինը հասանելի է միայն փաստաբանների համար: Սույն բաժնում առկա տեղեկատվությանը ծանոթանալու համար անհրաժեշտ է մուտք գործել փաստաբանի անձնական էջ՝ «Մուտք» դաշտում լրացնելով փաստաբանի մուտքանունը և գաղտնաբառը:


 

2014 թվական
 Բեռնել ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի՝ «ՀՀ փաստաբանների պալատի 2014 թվականի բյուջեի մասին» 26.12.2013թ. թիվ 33/1-Լ որոշումը
2015 թվական 
Բեռնել ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի՝ «ՀՀ փաստաբանների պալատի 2015 թվականի բյուջեի մասին» 25.12.2014թ. թիվ 37/1-Լ որոշումը
2016 թվական
Բեռնել ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի՝ «ՀՀ փաստաբանների պալատի 2016 թվականի բյուջեի մասին» 23.12.2015թ. թիվ 34/1-Լ որոշումը 
2017 թվական
Բեռնել ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի՝ «ՀՀ փաստաբանների պալատի 2017 թվականի տարեկան բյուջեի մասին» 14.12.2016թ. թիվ 25/2-Լ որոշումը
2018 թվական
Բեռնել ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի՝ «ՀՀ փաստաբանների պալատի 2018 թվականի տարեկան բյուջեի մասին» 20.12.2017թ. թիվ 26/3-Լ որոշումը

Բեռնել