ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐՈՒՄ, ԱՐՏՈՆԱԳՐԻ ԿԱՍԵՑՈՒՄ, ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄ ԵՎ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄ

1. ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԱՆԴԱՄ ԴԱՌՆԱԼՈՒ ԵՎ ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

2. ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿՈՒՄ ԸՆԴԳՐԿՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

3. ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏՈՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԴԱԴԱՐԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

4. ՊԵՏԱԿԱՆ ԸՆՏՐՈՎԻ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ ԸՆՏՐՎԵԼՈՒ ՀԻՄՔՈՎ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏՈՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

5. ԺԱՄԿԵՏԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԶՈՐԱԿՈՉՎԵԼՈՒ ՀԻՄՔՈՎ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏՈՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

6. ԱՌՈՂՋԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԻՄՔՈՎ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏՈՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

7. ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑՆԵԼՈՒ ՀԻՄՔՈՎ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏՈՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

8. ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏՈՆԱԳՐԻ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ


 ԱՆԴԱՄԱՎՃԱՐԻ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. ՀՂԻՈՒԹՅԱՆ 30 ՇԱԲԱԹԻՑ ՍԿՍԱԾ ՄԻՆՉԵՎ ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՆԴԱՄԱՎՃԱՐԻ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

2. ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԵՏՈ ՄԵԿ ՏԱՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿՈՎ ԱՆԴԱՄԱՎՃԱՐԻ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

3. ԵՐԵԽԱՅԻ 1 ՏԱՐԵԿԱՆԻՑ ՄԻՆՉԵՎ 3 ՏԱՐԵԿԱՆԸ ԺԱՄԱՆԱԿՈՎ ԱՆԴԱՄԱՎՃԱՐԻ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

4. ԾՆՆԴԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԵՏՈ ՄԵԿ ՏԱՐԻ ԵՎ ԵՐԵԽԱՅԻ 1 ՏԱՐԵԿԱՆԻՑ ՄԻՆՉԵՎ 3 ՏԱՐԵԿԱՆԸ ԺԱՄԱՆԱԿՈՎ ԱՆԴԱՄԱՎՃԱՐԻ ԱՐՏՈՆՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՕԳՏՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՄԱՏԵՂ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ


ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ՕԳՆԱԿԱՆԻ ԱՐՏՈՆԱԳՐՈՒՄ

1. ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ՕԳՆԱԿԱՆԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

2. ՂԵԿԱՎԱՐ ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎ


ԱՅԼ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄ

1. ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏՈՒՄ ԿՈՆԿՐԵՏ ԳՈՐԾՈՎ ԱՅԼ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆԻՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳԻՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

2. ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏՈՒՄ ՄԵԿ ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ԱՅԼ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆԻՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳԻՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

3. ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏՈՒՄ ԼՂՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԻՆ ԿՈՆԿՐԵՏ ԳՈՐԾՈՎ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳԻՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

4. ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏՈՒՄ ԼՂՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆԻՆ ՄԵԿ ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳԻՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

5. ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏՈՒՄ ԼՂՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆԻՆ ՄԵԿ ՏԱՐԻ ԺԱՄԿԵՏՈՎ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳԻՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ

6. ՕԺԱՆԴԱԿՈՂ ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ԳՐԱՎՈՐ ՀԱՎԱՍՏՄԱՆ ՁԵՎ


ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ

1. ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԵՌԱՎԱՐ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻՆ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎ
Բեռնել