ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

Գևորգ Մարտիրոսյան
Գործող
Գևորգ Մարտիրոսյան
Արտոնագիր
Արտոնագիր՝1730
Տրվել է՝06.10.2013
Մասնագիտացում
› Միգրացիոն հարցեր
› Աշխատանքային հարաբերություններ
› Պայմանագրային հարաբերություններ
› Ժառանգություն
› Ապահովագրություն
› Սնանկություն
› Ընտանեկան հարաբերություններ
› Սեփականություն
› Մտավոր սեփականություն
› Կորպորատիվ հարաբերություններ
› Իրավաբանական անձանց հիմնադրում, վերակազմակերպում և լուծարում
› Կատարողական վարույթի սպասարկում
› Քաղաքացիական այլ
› Վարչական ակտերի բողոքարկում
› Հողային հարաբերություններ
› Կառուցապատման հարաբերություններ
› Ճանապարհատրանսպորտային տույժեր
› Վարչական այլ
› Հասարակական կարգի եվ բարոյականության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Բնակչության առողջության դեմ ուղղված հանցագործություններ
› Միջազգային դատարանին տրվող բողոքի կազմում
› Օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կազմում
› Օտարերկրյա իրավաբանական անձանց հիմնադրում
› Արբիտրաժային վարույթում ներկայացուցչություն
› ՀՀ սահմանադրական դատարանում ներկայացուցչություն

Կոնտակտային տվյալներ
Գործունեության հիմնական վայր՝Երևան
Հեռ.՝Աշխ. 010 740-840
Բջջ. 043 740-840

Թարմացվել է՝11.12.2016
Էլ. հասցե՝[email protected]

Գործունեություն
Կազմակերպություն՝«ԷՄՋԻ ԼԵՔՍ» ՓԲԸ
Կազմակերպության աշխատողների թիվը՝1
Պաշտոն՝ԳԼԽԱՎՈՐ ՏՆՕՐԵՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆ
Կազմակերպության լոգո
«ԷՄՋԻ ԼԵՔՍ» ՓԲԸ

Կրթություն
ԲՈւՀ`ՀՀ ԳԱԱ ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀԱՅՍՏԱՆՈՒՄ ՖՐԱՆՍԻԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Ավարտել է `
Գիտական կոչում/աստիճան`ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱԿԱԼԱՎՐ
Օտար լեզուներ
Հայերեն Ռուսերեն Ֆրանսերեն Անգլերեն

Ձեր նամակն ուղարկված է