ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

Գուրգեն Գաբրիելյան
Գործող
Գուրգեն Գաբրիելյան
Արտոնագիր
Արտոնագիր՝2074
Տրվել է՝30.04.2016
Մասնագիտացում
› Քաղաքացիական այլ
› Վարչական այլ
› Պայմանագրային հարաբերություններ
› Սեփականություն
› Կորպորատիվ հարաբերություններ
› Իրավաբանական անձանց հիմնադրում, վերակազմակերպում և լուծարում
› Վարչական ակտերի բողոքարկում
› Օտարերկրյա կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կազմում
› Արբիտրաժային վարույթում ներկայացուցչություն
› Բանկային գործունեություն
› Աշխատանքային հարաբերություններ
› Ժառանգություն
› Ապահովագրություն
› Սնանկություն
› Ընտանեկան հարաբերություններ
› Մտավոր սեփականություն
› Հարկային հարաբերություններ
› Մաքսային հարաբերություններ
› Հողային հարաբերություններ
› Կառուցապատման հարաբերություններ
› Միջազգային այլ
› Միջազգային արբիտրաժ
› Օտարերկրյա իրավաբանական անձանց հիմնադրում
› ՀՀ սահմանադրական դատարանում ներկայացուցչություն
› Միջազգային դատարանին տրվող բողոքի կազմում

Կոնտակտային տվյալներ
Գործունեության հիմնական վայր՝Երևան
Աշխատանքային հասցե՝ք․ Երևան
Հեռ.՝Աշխ. +374 (94) 900-232
Բջջ. +374 (99) 55-00-92

Թարմացվել է՝22.12.2019
Էլ. փոստ`[email protected]
Անձնական Էլ. փոստ՝[email protected]

Կրթություն
ԲՈւՀ`
Ավարտել է `
Գիտական կոչում/աստիճան`Իրավագիտության մագիստրոս
Օտար լեզուներ
Ռուսերեն Անգլերեն

Ձեր նամակն ուղարկված է