ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի 07.05.2015թ. 97-Լ որոշմամբ հաստատված ԱՌՑԱՆՑ ՁԵՎՈՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԻ համաձայն առցանց վերապատրաստման դասընթացներին հնարավոր է մասնակցել olp.advocates.am հղումով։ 


ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի 21.06.2016թ. 206-Լ որոշմամբ հաստատված 

ՀԵՌԱՎԱՐ ՁԵՎՈՎ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳ

Բեռնել հեռավար ձևով վերապատրաստման վերաբերյալ Ծանուցումը (նկարագրությունը). 


ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի 08.02.2018թ. թիվ 3/4-Լ որոշմամբ  փաստաբանների վերապատրաստում իրականացնելու համար հավատարմագրված հաստատությունների (կազմակերպությունների) ցանկՎերապատրաստման բաժինԲեռնել