ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «50 ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ «ՓԱՍՏԱԲԱՆ ԵԶԵԳԵԼՅԱՆ» ԹՈՇԱԿ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 25.07.2016թ. թիվ 226-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

25.07.2016 15:48

Բեռնել ՀՀ ՓՊ նախագահի 25.07.2016թ. թիվ 226-Լ որոշումը

Բեռնել «50 փաստաբանի «Փաստաբան Եզեգելյան» թոշակ տրամադրելու մասին» կարգը

Փոխկապակցված իրավական ակտեր

ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «60 ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ «ՓԱՍՏԱԲԱՆ ԵԶԵԳԵԼՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ» ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 15.10.2019թ. թիվ 442-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «50 ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ «ՓԱՍՏԱԲԱՆ ԵԶԵԳԵԼՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ» ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 01.02.2018թ. թիվ 30-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «30 ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ «ՓԱՍՏԱԲԱՆ ԵԶԵԳԵԼՅԱՆ» ԹՈՇԱԿ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 28.09.2016թ. թիվ 416-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «35 ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ «ՓԱՍՏԱԲԱՆ ԵԶԵԳԵԼՅԱՆ» ԹՈՇԱԿ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 01.09.2016թ. թիվ 386-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ «ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ 35 ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ «ՓԱՍՏԱԲԱՆ ԵԶԵԳԵԼՅԱՆ» ԹՈՇԱԿ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 18.01.2016թ. թիվ 08-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ՆԱԽԱԳԱՀԻ՝ ««ՓԱՍՏԱԲԱՆ ԵԶԵԳԵԼՅԱՆ» ԹՈՇԱԿԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻՆ ՈՐՈՇԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» ԿԱՐԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 28.04.2015թ․ թիվ 90-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
Այլ որոշումներ