ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ «ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԿԱՐԳԻ ՀԱՎԵԼՎԱԾԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԴԵՊՔԵՐՈՒՄ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԿԱՐԳՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 08.05.2020Թ. ԹԻՎ 10/5-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

08.05.2020 21:00

Բեռնել ՀՀ ՓՊ խորհրդի 08.05.2020թ. թիվ 10/5-Լ որոշումը

Բեռնել «Որակավորման քննության ընդունման և հանձնման» կարգի հավելվածը՝ «Արտակարգ դեպքերում որակավորման քննության ընդունման և հանձնման կարգ»-ը

* Հավելվածն ինկորպորացված է 08.05.2020թ․ դրությամբ

Փոխկապակցված իրավական ակտեր

ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ «ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 15.03.2019Թ. ԹԻՎ 5/13-Լ ՈՐՈՇՄԱՄԲ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ՀԱՆՁՆՄԱՆ ԿԱՐԳՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 08.04.2020Թ. ԹԻՎ 7/6-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ ««ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԵՎ ՀԱՆՁՆՄԱՆ» ՆՈՐ ԿԱՐԳ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 15.03.2019թ. թիվ 5/13-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

Այլ որոշումներ