ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ ««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՆՈՐ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԿԱԶՄԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 07.04.2018թ. թիվ 7/11-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 11.06.2019թ. թիվ 12/13-Ա ՈՐՈՇՈՒՄԸ

11.06.2019 21:15

Բեռնել ՀՀ ՓՊ խորհրդի 11.06.2019թ. թիվ 12/13-Ա որոշումը

Բեռնել ՀՀ ՓՊ խորհրդի 07.04.2018թ. թիվ 7/11-Ա որոշումը

* Որոշման վերջին ինկորպորացիան՝ 11.06.2019թ․ դրությամբ

Փոխկապակցված իրավական ակտեր

ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ ««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՆՈՐ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԿԱԶՄԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 07.04.2018թ. թիվ 7/11-Ա ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ «ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ 26.03.2015Թ. ԹԻՎ 08/7-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 11.04.2016Թ. ԹԻՎ 10/3-Ա ՈՐՈՇՈՒՄ
ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ ««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՓԱՍՏԱԲԱՆ ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԱԴԱՐԵՑՄԱՆ ԵՎ ՆՈՐ ԱՆԴԱՄՆԵՐ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 25.02.2014թ. թիվ 5/7-Ա ՈՐՈՇՈՒՄԸ
Այլ որոշումներ