ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ «ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆՆԵՐԻ ԸՆԿԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ (ABA CEELI INC.) ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՈՒՑՉՈՒԹՅԱՆԸ ՈՐՊԵՍ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 30.03.2017թ. թիվ 06/6-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

30.03.2017 21:08

Load the Decision of the Council from 22.08.2016 num. 18/14-L  

KEYWORDS

THE DECISION OF THE COUNCIL OF THE CA RA FROM 21.03.2014 num. 8/8-Լ «ABOUT THE DISCUSSION OF THE QUESTION THAT HAD BEEN RISEN BY THE INITIATIVE OF THE CHAIRMAN OF THE CHAMBER OF ADVOCATES OF RA CONCERNING THE ACCREDITATION OF ORGANIZATIONS”
ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ «ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 30.04.2019թ. թիվ 8/12-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ ««ՄՏԱՎՈՐ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԿԵՆՏՐՈՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻՆ ՈՐՊԵՍ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 20.03.2018թ. թիվ 6/8-Ա ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ «ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 08.02.2018թ. թիվ 3/4-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ ««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻՆ ՈՐՊԵՍ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 16.01.2017թ. թիվ 01/10-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
THE DECISION OF THE COUNCIL OF THE CA RA from 22.08.2016 num. 18/14-L “ABOUT THE DISCUSSION OF THE QUESTION OF ACCREDITATION OF THE INTERNATIONAL GERMAN LEGAL FUND OF COOPERATION (IRZ) AS AN INSTITUTION REALIZING ADVOCATES’ RETRAINING”
THE DECISION of the CA RA num.14/5-L from 18.05.2015 concerning the discussion of the question of accreditation of the “Association of young advocates of Armenia” public organization.
THE DECISION of the Council of the CA RA num.13/4-L concerning « the discussion of the question of accreditation of the social organization of «Armenian Young Lawyers Association» ».
THE DECISION of the CA RA num.10/10-L concerning « the initiative of the Chairman of the Chamber of Advocates of RA to discuss the question of accreditation of the Armenian office of the United Nations organization».

OTHER_DECISIONS