ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՊԳ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՊԱՇՏՊԱՆՆԵՐԻ ՎԱՐԱԾ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ, ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԵՐԻ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ, 2013Թ. ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

21.02.2014 13:45
OTHER_DECISIONS