ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ ««ԱՆԴԱՄԱՎՃԱՐՆԵՐԻ, ՄՈՒՏՔԻ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ԿԱՐԳԻ 16-ՐԴ ԿԵՏԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՊԱՐԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐԱՊԵՍ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 21.04.2020Թ. ԹԻՎ 8/7-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

21.04.2020 20:56

KEYWORDS

ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ «ԱՆԴԱՄԱՎՃԱՐՆԵՐԻ, ՄՈՒՏՔԻ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ԿԱՐԳՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 21.10.2020Թ. ԹԻՎ 21/8-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
THE 02.10.2020 № 19/12-L DECISION OF THE BOARD OF THE CհA RA “ON DISCUSSING THE QUESTION ABOUT ESTABLISHING PRIVILEGES RELATED TO THE OBLIGATION TO PAY MEMBERSHIP FEES AND PARTICIPATE IN TRAINING COURSES”
ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ «ԱՆԴԱՄԱՎՃԱՐՆԵՐԻ, ՄՈՒՏՔԻ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ԿԱՐԳՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 04.03.2020Թ. ԹԻՎ 5/11-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ «ԱՆԴԱՄԱՎՃԱՐՆԵՐԻ, ՄՈՒՏՔԻ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ԿԱՐԳՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 19.09.2019Թ. ԹԻՎ 17/16-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
THE DECISION OF THE COUNCIL OF THE CA RA from 23.10.2018 num. 19/8-Լ «CONCERNING THE DISCUSSION OF THE QUESTION OF MAKING IMPROVEMENT INTO ORDER «ABOUT FEES, INCLUDING ENTRANCE FEES AND OTHERS»
THE DECISION OF THE COUNCIL OF THE CA RA from 01.04.2016 num. 09/16-Լ «CONCERNING THE DISCUSSION OF THE QUESTION OF MAKING AMMENDMENTS AND IMPROVEMENTS INTO ORDER «ABOUT FEES, INCLUDING ENTRANCE FEES AND OTHERS»
THE DECISION OF THE COUNCIL OF CA RA FROM 27.03.2014 NUM. 9/5-Լ “ABOUT MAKING AMMENDMENTS IN THE ORDER “OF MEMBERSHIP DUES, ENTRANCE AND OTHER FEES”
THE DECISION OF THE COUNCIL OF CA RA from 26.12.2013 num. 33/6-L “ABOUT THE AFFIRMATION OF THE NEW EDITION OF THE ORDER ABOUT MEMBERSHIP DUES, ENTRANCE AND OTHER FEES”
OTHER_DECISIONS