ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ՍԵՄԻՆԱՐ-ՔՆՆԱՐԿՈՒՄ` «ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՖՐԱՆԿՈՖՈՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄՆԵՐ» ԽՈՐԱԳՐՈՎ

29.08.2019 18:52RECOMENDED_NEWS

ADVOCACY
07.11.2014ADVOCACY

DOWNLOAD

BACK