Սիմոն

Բարև Ձեզ. Ես ՀՀ Վարչական դատարանում ցանկանում եմ հրաժարվել հայցից: Արդյոք եթե հրաժարվեմ, երբեք չեմ կարող նույն հայցով  դիմել դատարան?

Comments

  • Հարգելի Սիմոն. Հայցից հրաժարվելու դեպքում գործի վարույթը կարճվում է և գործի վարույթը կարճելու մասին դատարանը կայացնում է որոշում, որով լուծվում են նաև դատավարության մասնակիցների միջև դատական ծախսերի բաշխման հարցերը: Գործի վարույթը կարճելու դեպքում նույն անձանց միջև նույն առարկայի մասին և միևնույն հիմքերով վեճի վերաբերյալ չի թույլատրվում կրկին դիմել վարչական դատարան, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ հայցվորը հայցից հրաժարվել է դատաքննության նախապատրաստական փուլում:
Sign In or Register to comment.