ՃՈ ակտի բողոքարկում

Բարև Ձեզ

Ունեմ ՃՈ տուգանք 10.000 դրամ: Ցանկանում եմ բողոքարկել ՀՀ ոստիկանության պետին: Ինչքա՞ն պետ. տուրք պետք է վճարեմ:

Comments

  • Բարև Ձեզ:
    Ոչ մի պետական տուրք պետք չէ վճարել: Վարչական ակտի բողոքարկումը վերադասության կարգով պետական տուրքի վճարում չի նախատեսում: Բացի այդ, առհասարակ վարչական պատասխանատվություն նախատեսող ակտերը նույնիսկ դատական կարգով վիճարկելիս ևս պետական տուրք նախատեսված չէ:
Sign In or Register to comment.