Հայցադիմումը վերադարձնելը

Բարև Ձեզ . ես հայցադիմում եմ ներկայացրել դատարան, իրավունք ունեմ այն ետ վերցնել դատարանից?

Comments

  • Հարգելի Անի, մինչև հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին որոշում կայացնելը Դուք իրավունք ունեք դիմել դատարան այն ետ վերադարձնելու մասին:ՀՀ Վարչական դատավարության օրենսգրքի 79 հոդվածի  համաձայն դատավորը վերադարձնում է հայցադիմումը և վարչական դատարանը հայցադիմումը վերադարձնելու մասին կայացնում է որոշում, որը հայցադիմումի և դրան կից փաստաթղթերի հետ եռօրյա ժամկետում ուղարկում է հայցվորին:
Sign In or Register to comment.