Հայցի ապահովման միջոցի փոխարինումը

ՀՀ Վարչական դատարանը որոշմամբ  կալանք է դրել իմ դրամական միջոցների վրա: Քանի որ ես չեմ աշխատում, հաշմանդամ եմ    կարող եմ դատարանին միջնորդել, որպեսզի հայցի ապահովումը  փոփոխվի և կալանք դրվի  միայն իմ բնակարանի վրա?

Comments

  • Այո հարգելի Վիկտորիա. Դուք իրավունք ունեք ՀՀ Վարչական դատարանին ներկայացնել միջնորդություն` հայցի ապահովման մեկ միջոցը փոխարինելու մեկ այլ միջոցով, փոփոխելու:

     Վարչական դատարանը  Ձեր  միջնորդության հիման վրա  իրավունք ունի հայցի ապահովման մեկ միջոցը փոխարինելու մեկ այլ միջոցով, փոփոխելու այն: Հայցի ապահովման մեկ միջոցը մեկ այլ միջոցով փոխարինելու, այն փոփոխելու հարցը լուծվում է միջնորդությունն ստանալուց հետո` տասնօրյա ժամկետում, դատական նիստում։ Դատավարության մասնակիցները պատշաճ ծանուցվում են նիստի ժամանակի և վայրի մասին և կողմերի  չներկայանալն արգելք չէ հարցի քննարկման համար։

     

Sign In or Register to comment.