ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ԸՆԴՈՒՆՎԵԼ Է ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ 11.02.2017թ. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՑՈՒՑԱԲԵՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԿԱՐԳ

20.01.2017 16:00

ԸՆԴՈՒՆՎԵԼ Է ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ 11.02.2017թ. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ ՑՈՒՑԱԲԵՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԿԱՐԳ

ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի՝ «Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի ընդհանուր հերթական ժողով հրավիրելու մասին» 21.12.2016թ. № 500-Լ որոշմամբ 2017 թվականի փետրվարի 11-ին, ժամը 1000-ից Երևան քաղաքի Զաքիյան 2 հասցեում գտնվող ՀՀ փաստաբանների պալատի վարչական շենքի 2-րդ հարկի սրահում, հեռակա կարգով (առանց ընդհանուր ժողովի գումարման) հրավիրվել է ՀՀ փաստաբանների պալատի հերթական ընդհանուր ժողով՝ հետևյալ օրակարգային հարցերով.

   ● ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամների ընտրություն.
   ● ՀՀ փաստաբանների պալատի կարգապահական գործը նախապատրաստող անձանց ընտրություն.
   ● «Փաստաբանի օր» սահմանելու մասին հարց։ 

Հաշվի առնելով ՀՀ փաստաբանների պալատի 11.02.2017թ. հերթական ընդհանուր ժողովի կազմակերպման և անցկացման գործընթացում ՀՀ փաստաբանների պալատի օժանդակության պայմանները և ընթացակարգը կարգավորելու անհրաժեշտությունը, ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի 20.01.2017թ. № 10-Լ որոշմամբ հաստատվել է «Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի 2017 թվականի փետրվարի 11-ի ընդհանուր ժողովի կազմակերպման և անցկացման գործընթացում օժանդակություն ցուցաբերելու մասին» կարգը:

Նշված կարգի համաձայն թեկնածուներն իրենց նախընտրական քարոզչության իրականացման համար հավասարության և արդարության սկզբունքի հաշվառմամբ հնարավորություն ունեն օգտվելու ՀՀ փաստաբանների պալատի կայքէջից և դահլիճից, իսկ մարզերի փաստաբանների՝ ընդհանուր ժողովին մասնակցելու իրավունքն իրացնելու համար, փաստաբանների պալատը կապահովի Հայաստանի Հանրապետության բոլոր մարզերից Երևան քաղաք (քվեարկության անցկացման վայր) տեղափոխումը և հետադարձը դեպի մեկնման վայր՝ կարգով սահմանված պայմաններով:

Բեռնել ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի 20.01.2017թ. № 10-Լ որոշումը

Բեռնել «Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի 2017 թվականի փետրվարի 11-ի ընդհանուր ժողովի կազմակերպման և անցկացման գործընթացում օժանդակություն ցուցաբերելու մասին» կարգը

Հայաստանի Հանրապետության
փաստաբանների պալատի
աշխատակազմԱռաջարկվող նորություններ


Բեռնել

Վերադառնալ