ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 11.02.2017թ. ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆԸ ՈՐՊԵՍ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒ ԱՌԱՋԱԴՐՎԱԾ ՓԱՍՏԱԲԱՆ ԳԱՅԱՆԵ ԴԵՄԻՐՉՅԱՆԻ ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՔԱՐՈԶՉԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԸ

26.01.2017 17:32

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 11.02.2017թ. ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆԸ ՈՐՊԵՍ ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆԴԱՄԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒ ԱՌԱՋԱԴՐՎԱԾ ՓԱՍՏԱԲԱՆ ԳԱՅԱՆԵ ԴԵՄԻՐՉՅԱՆԻ ԻՆՔՆԱԿԵՆՍԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՔԱՐՈԶՉԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԸ

Հարգելի փաստաբաններ,

ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի 11.02.2017թ. ընտրությանը որպես խորհրդի անդամի թեկնածու է առաջադրվել փաստաբան Գայանե ԴեմիրչյանըՀՀ փաստաբանների պալատի կանոնադրության, ինչպես նաև ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի 20.01.2017թ. №10-Լ որոշմամբ հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատի 2017 թվականի փետրվարի 11-ի ընդհանուր ժողովի կազմակերպման և անցկացման գործընթացում օժանդակություն ցուցաբերելու մասին» կարգի համաձայն՝ հրապարակվում է փաստաբան Գայանե Դեմիրչյանի ինքնակենսագրությունը և քարոզչական նյութը:

Բեռնել փաստաբան Գայանե Դեմիրչյանի ինքնակենսագրությունը.

Բեռնել փաստաբան Գայանե Դեմիրչյանի քարոզչական նյութը.


Հայաստանի Հանրապետության
փաստաբանների պալատի
աշխատակազմԲեռնել

Վերադառնալ