ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

11.02.2017Թ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐԻ ԵՎ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԻ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

07.02.2017 23:02

11.02.2017Թ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐԻ ԵՎ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԻ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հարգելի փաստաբաններ

2017 թվականի փետրվարի 07-ին ժամը 14:30-ից միևչև 22:20-ն ընկած ժամանակահատվածում ՀՀ փաստաբանների պալատի վարչական շենքում (այսուհետ՝ Պալատ) տեղի ունեցավ ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի անդամների ընտրության, ՀՀ փաստաբանների պալատի կարգապահական գործը նախապատրաստող անձանց ընտրության  և «Փաստաբանի օր» սահմանելու մասին օրակարգային հարցերով 11.02.2017թ ընդհանուր ժողովի քվեաթերթիկների՝ ըստ օրակարգային հարցերի, և ընտրողների ցուցակի (հերթական ընդհանուր ժողովի մասնակիցների գրանցման ցուցակի) տպագրությունը:

Քվեարկության յուրաքանչյուր օրակարգային հարցի կապակցությամբ տպագրվել է 1833-ական քվեաթերթիկ (1779 հատ՝ ըստ ընտրողների ցուցակի՝ 07.02.2017թ. դրությամբ, և 54 հատ՝ ընտրողների ցուցակի երեք տոկոս ավել չափով), որոնք կնքվել են Հաշվիչ հանձնաժողովի կնիքով, փաթեթավորվել են պարկերում, որոնք ստորագրվել են Հաշվիչ հանձնաժողովի նախագահի և ներկա անդամների կողմից, կնքվել են և Հաշվիչ հանձնաժողովի կնիքի ու ընտրողների ցուցակի հետ միաժամանակ տեղադրվել են չհրկիզվող պահարանում, որը պատշաճ կարգով կնքված կապարակնիքով (կպչուն թաղանթով) փակվել է:

Հարգանքով

ՀՀ Փաստաբանների պալատի

Հաշվիչ հանձնաժողով 


Նախորդ նորությունը: 11.02.2017Թ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ՕՐԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ ՔՎԵԱԹԵՐԹԻԿՆԵՐԻ ԵՎ ՑՈՒՑԱԿՆԵՐԻ ՏՊԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐՎԱ, ԺԱՄԻ ԵՎ ՎԱՅՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հաջորդ նորությունը: 11.02.2017Թ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՎԱԾ ԴԻՏՈՐԴՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ


Առաջարկվող նորություններ


Բեռնել

Վերադառնալ