ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՓԱՍՏԱԲԱՆ ՄԻՔԱՅԵԼ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆԻՆ (ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ № 728)՝ ԿԳ-19119 ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 21.01.2020Թ., ԺԱՄԸ 19:26-Ի ՆԻՍՏԻ ՄԱՍԻՆ

10.01.2020 15:31

Հայաստանի Հանրապետության փաստաբանների պալատը  փաստաբան Միքայել Թովմասյանին (արտոնագիր № 728) ծանուցում է ՀՀ փաստաբանների պալատի թիվ ԿԳ-19119 կարգապահական գործով (ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի առաջին տեղակալի 01.08.2019թ. թիվ 284-Ա/ԿԳ-19119 որոշմամբ փաստաբան Միքայել Թովմասյանի նկատմամբ հարուցվել է կարգապահական վարույթ  անդամավճար վճարելու պարտականությունը չկատարելու հիմքով) նիստի մասին, որը տեղի կունենա 21.01.2020թ., ժամը 19:26-ին ՀՀ փաստաբանների պալատի վարչական շենքում (ք․Երևան, Զաքյան 7-2, 4-րդ հարկ, թիվ 12 սենյակ): Նշված կարգապահական գործով նիստը նախագահում է ՀՀ փաստաբանների պալատի խորհրդի  անդամ՝ Կարեն Սարդարյանը:Բեռնել

Վերադառնալ