ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ԱՄՓՈՓՎԵԼ ԵՆ 2020Թ. ԳԱՐՆԱՆԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ)

04.06.2020 16:54

ԱՄՓՈՓՎԵԼ ԵՆ 2020Թ. ԳԱՐՆԱՆԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՎԱԾ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ  ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ (ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ)

2020թ. գարնան որակավորման քննություններին մասնակցել է ընդհանուր 97 հավակնորդ, որից՝

  • 2 հավակնորդ- 2019թ. աշնանը փաստաբանական դպրոցն ավարտած, սակայն որակավորման քննություններին հարգելի պատճառով չմասնակցած
  • 1 հավակնորդ- 2019թ. աշնան որակավորման քննությունների 2-րդ փուլի դեոնթոլոգիայի բաղադրիչից կտրված
  • 94 հավակնորդ- փաստաբանական դպրոցի շրջանավարտներ (այդ թվում՝ հատուկ դիմորդներ և 5 ու ավել տարվա ստաժ ունեցող ունկնդիրներ)

ՀՀ փաստաբանների պալատի որակավորման հանձնաժողովը 04.06.2020թ. կայացած նիստում ամփոփել է 2020թ. գարնան որակավորման քննության արդյունքները, որոնց համաձայն որակավորման քննությունները՝

  • հանձնել է 65 հավակնորդ.
  • չի հանձնել 32 հավակնորդ:
Հիշեցնենք, որ որակավորման քննությունն անցկացվել է հեռավար կարգով, իսկ այն հավակնորդների համար, որոնք չեն կարողացել ապահովել հեռավար քննության համար անհրաժեշտ պայմաններ՝ առկա եղանակով: Քննությունը կազմակերպվել է 9 խմբերի միջոցով, որոնցից 5 խումբն՝ առկա, իսկ 4 խումբը՝ հեռավար: Առկա եղանակով քննության ժամանակ պահպանվել են պարետի որոշման պահանջները, այդ թվում՝ հավակնորդները քննությունը հանձնել են դիմակներով, ձեռնոցներով:

 

 


01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01Բեռնել

Վերադառնալ