ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


THE DECISION OF THE COUNCIL OF THE CA RA from 01.04.2016 num. 09/16-Լ «CONCERNING THE DISCUSSION OF THE QUESTION OF MAKING AMMENDMENTS AND IMPROVEMENTS INTO ORDER «ABOUT FEES, INCLUDING ENTRANCE FEES AND OTHERS»

01.04.2016 20:21

The content is available only in Armenian version.

KEYWORDS

ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ ««ԱՆԴԱՄԱՎՃԱՐՆԵՐԻ, ՄՈՒՏՔԻ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ԿԱՐԳԻ 16-ՐԴ ԿԵՏԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ՊԱՐԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐԱՊԵՍ ԿԱՍԵՑՆԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 21.04.2020Թ. ԹԻՎ 8/7-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ «ԱՆԴԱՄԱՎՃԱՐՆԵՐԻ, ՄՈՒՏՔԻ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ԿԱՐԳՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 04.03.2020Թ. ԹԻՎ 5/11-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ «ԱՆԴԱՄԱՎՃԱՐՆԵՐԻ, ՄՈՒՏՔԻ ԵՎ ԱՅԼ ՎՃԱՐՆԵՐԻ ՎՃԱՐՈՒՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ԿԱՐԳՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 19.09.2019Թ. ԹԻՎ 17/16-Լ ՈՐՈՇՈՒՄԸ
THE DECISION OF THE COUNCIL OF THE CA RA from 23.10.2018 num. 19/8-Լ «CONCERNING THE DISCUSSION OF THE QUESTION OF MAKING IMPROVEMENT INTO ORDER «ABOUT FEES, INCLUDING ENTRANCE FEES AND OTHERS»
THE DECISION OF THE COUNCIL OF CA RA FROM 27.03.2014 NUM. 9/5-Լ “ABOUT MAKING AMMENDMENTS IN THE ORDER “OF MEMBERSHIP DUES, ENTRANCE AND OTHER FEES”
THE DECISION OF THE COUNCIL OF CA RA from 26.12.2013 num. 33/6-L “ABOUT THE AFFIRMATION OF THE NEW EDITION OF THE ORDER ABOUT MEMBERSHIP DUES, ENTRANCE AND OTHER FEES”
OTHER_DECISIONS