ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


THE 09.02.2021 № 3/7-A DECISION OF THE BOARD OF THE CհA RA “ON DISCUSSING THE QUESTION ABOUT MAKING AMENDMENTS TO FORMING A NEW QUALIFICATION COMMISSION OF CHA RA BY 05.05.2020 № 9/4-L DECISION OF THE BOARD OF CհA RA"

09.02.2021 20:16

KEYWORDS

THE 05.05.2020№ 9/4-A DECISION OF THE BOARD OF THE ChA RA “ON DISCUSSING THE QUESTION ABOUT FORMING A NEW QUALIFICATION COMMISSION OF THE CHAMBER OF ADVOCATES OF RA"
ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ ««ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ԿԱԶՄԱՎՈՐԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 20.03.2018Թ. ԹԻՎ 6/9-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 23.07.2019թ. թիվ 14/9-Ա ՈՐՈՇՈՒՄԸ
ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ «ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ՆՈՐ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ ԿԱԶՄԱՎՈՐԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 20.03.2018թ. թիվ 6/9-Ա ՈՐՈՇՈՒՄԸ
THE DECISION OF THE COUNCIL OF THE CA RA from 06.02.2017 num. 03/8-A «CONCERNING THE DISCUSSION OF THE QUESTION OF MAKING AMMENDMENTS IN «THE ORDER num. 08/1-A from 14.03.2016 «ABOUT DISCUSSING THE QUESTION OF FORMING A QUALIFICATION COMMITTEE OF THE CHA
THE DECISION OF THE COUNCIL OF THE CA RA from 25.07.2016 num. 17/8-A «CONCERNING THE DISCUSSION OF THE QUESTION OF MAKING AMMENDMENTS IN «THE ORDER num. 08/1-A from 14.03.2016 «ABOUT DISCUSSING THE QUESTION OF FORMING A QUALIFICATION COMMITTEE OF THE CHA
THE DECISION OF THE COUNCIL OF THE CA RA from 01.04.2016 num. 09/15-A «CONCERNING THE DISCUSSION OF THE QUESTION OF MAKING AMMENDMENTS IN «THE ORDER num. 08/1-A from 14.03.2016 «ABOUT DISCUSSING THE QUESTION OF FORMING A QUALIFICATION COMMITTEE OF THE CHA
THE DECISION OF THE COUNCIL OF THE CA RA from 14.03.2016 num. 08/1-A «ABOUT THE DISCUSSION OF THE QUESTION OF A QUALIFICATION COMMITTEE FORMATION».
THE DECISION OF THE COUNCIL OF CA RA from 28.02.2014 num. 6/1-A «ABOUT THE FORMATION OF A NEW QUALIFICATION COMMITTEE OF THE CHAMBER OF ADVOCATES”
THE DECISION OF THE COUNCIL OF CA RA from 28.10.2013 num.28/1-A “ ABOUT THE BREACH OF LICENCES OF THE ADVOCATES OF THE QUALIFICATION COMMITTEE OF THE CHAMBER OF ADVOCATES OF RA AND OF THE NEW FORMATION OF QUALIFICATION COMMITTEE”
OTHER_DECISIONS