ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ ««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՆՈՐ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԿԱԶՄԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 07.04.2018թ. թիվ 7/11-Ա ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱՐՑԸ ՔՆՆԱՐԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 11.06.2019թ. թիվ 12/13-Ա ՈՐՈՇՈՒՄԸ

11.06.2019 21:15

The content is available only in Armenian version of the website.

KEYWORDS

THE 20.04.2021 № 6/15-A DECISION OF THE BOARD OF THE ChA RA “ON DISCUSSING THE QUESTION ABOUT FORMING A NEW MANAGING BOARD OF OF THE SCHOOL OF ADVOCATES OF RA"
THE 27.06.2020 № 13/12-A DECISION OF THE BOARD OF THE CHA RA “ON DISCUSSING THE QUESTION ABOUT MAKING AMENDMENTS TO THE FORMATION OF A NEW MANAGEMENT BOARD OF THE FOUNDATION OF THE SCHOOL OF ADVOCATES OF RA 07.04.2018 № 7/11-A DECISION OF THE BOARD OF CHA
ՀՀ ՓՊ ԽՈՐՀՐԴԻ՝ ««ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՓԱՍՏԱԲԱՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑ» ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՆՈՐ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ ԿԱԶՄԱՎՈՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» 07.04.2018թ. թիվ 7/11-Ա ՈՐՈՇՈՒՄԸ
THE DECISION OF THE COUNCIL OF THE CA RA num. 10/3-A from 11.04.2016 «ABOUT CONSIDERING THE QUESTION OF MAKING AMMENDMENTS INTO THE DECISION OF THE COUNCIL FROM 26.03.2015 num. 08/7-A »
THE DECISION OF THE COUNCIL OF CA RA from 25.02.2014 num. 5/7-A «ABOUT THE TERMINATION OF AUTHORITIES OF THE ADVOCATE MEMBERS OF THE GOVERNING COUNCIL OF THE “ADVOCATE SCHOOL OF ARMENIAN REPUBLIC” FOUNDATION AND THE APPOINTMENT OF NEW MEMBERS”
OTHER_DECISIONS