ՀՀ Փաստաբանների Պալատ

ԾԱՆՈՒՑՈՒՄ ՓԱՍՏԱԲԱՆ ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՂԱԶԱՐՅԱՆԻՆ (ԱՐՏՈՆԱԳԻՐ № 1051)՝ ԿԳ-20051 ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՎ ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ 09.02.2021Թ., ԺԱՄԸ 19:30-Ի ՆԻՍՏԻ ՄԱՍԻՆ

05.02.2021 15:45DOWNLOAD

BACK