ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


 Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց

ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2021 թվականի ՀՈՒԼԻՍ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ 
06.07.2021թ. թիվ 10 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները  09.07.2021թ.  նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները 
 29.07.2021թ․ թիվ 11 նիստի օրակարգ     28.07.2021թ.  նիստի օրակարգ  
       
       
Բեռնել