ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց
ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2023 թվականի ՄԱՐՏ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ
10.03.2023թ.թիվ 6 նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները 07.03.2023թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
14.03.2023թ.թիվ 7 նիստի օրակարգ  նիստին ներկա խորհրդի անդամները 14.03.2023թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները
    21.03.2023թ. նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամներըԲեռնել