ՀՀ Փաստաբանների Պալատ


 Ժ Ա Մ Ա Ն Ա Կ Ա Ց ՈՒ Յ Ց
ՀՀ ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ՊԱԼԱՏԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐԻ
2021 թվականի ՍԵՊՏԵՄԲԵՐ ամիս

ԽՈՐՀՐԴԻ ԸՆԹԱՑԻԿ ՆԻՍՏԵՐ

ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ՆԻՍՏԵՐ 
23.09.2021թ.  նիստի օրակարգ նիստին ներկա խորհրդի անդամները   10.09.2021թ.  նիստի օրակարգ  նիստին ներկա խորհրդի անդամները 
     14.09.2021թ.  նիստի օրակարգ  նիստին ներկա խորհրդի անդամները 

 
Բեռնել